Visdomständer

Om visdomständer

Här beskrivs några av de vanligaste visdomstandsproblemen:

Pericoronit: betyder inflammation runt tandkronan. Detta är vanligast kring erupterande tänder. Alltså tänder som är på väg upp ur benet och genom tandköttet. På vuxna är det då visdomständerna detta kan drabba. Det kan leda till värk, svullnad, gapsvårigheter och ibland feber. Vanligaste anledningen är att när tanden har erupterat till hälften ur tandköttet blir det tandköttsfickor runt tanden. I dessa fickor kan bakterier lätt kolonisera och skapa problem en inflammation och infektion.

Trångställning: innebär att visdomstanden erupterar alldeles för nära tanden framför. Eller att den försöker eruptera men inte kan det på grund av att den ligger an mot tanden framför. Detta kan leda till pericoronit, smärta och orsaka problem för tanden framför.


Felaktig eruptionsriktning: kan betyda att tanden kommer ut i ett felaktigt läge. Detta kan orsaka flera problem, såsom skavsår, inflammationer, smärta och skador på tanden framför.

Cystor: är inte så vanligt men ändå ett problem som bör nämnas, cystan är helt benign och hindrar tanden från eruption. Dock är det viktigt att tanden och cystan tas bort då den kan fortsätta expandera.

En person undersöker tandröntgenbilder på en ljuslåda, med fokus på detaljerade närbilder av tänder och käkstrukturer. I Eskilstuna görs en sådan noggrann analys ofta av privata tandläkare specialiserade på tandreglering. Röntgenbilderna hålls på plats med tejp.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen för visdomständer är ofta att man spolar ur fickorna och gör rent runt tanden, då brukar inflammationen lugna ned sig. Om visdomstanden ser ut att kunna komma upp rätt och om plats finns kan man låta den komma upp och sitta kvar. Däremot om tanden ser ut att eventuellt kunna skada tanden framför eller man misstänker att den ej kommer kunna komma upp rätt så bör tanden tas bort.

Extraktion av visdomständer. Oftast kan en visdomstand tas bort som vilken annan tand som helst. Man bedövar området och vickar lös tanden och sedan kan tanden plockas ut. Ibland behövs det dock en operation för att ta ut tanden, om visdomstanden sitter svårt till eller om den ej har eruperat tillräckligt.

Man bedövar som vanligt, så patienten ej känner något, sedan läggs ett litet snitt i tandköttet för att kunna se tanden. Ibland kan man även behöva borra bort lite ben för att komma åt tanden. Efteråt sys såret ihop och patienten får instruktioner om munhygien och om tanduttagningen. Ofta kan smärta och viss svullnad uppstå efter en tanduttagning, det är normalt. Om receptfria läkemedel ej hjälper mot värken, eller om feber eller svullnad uppstår så bör du kontakta oss!

Rulla till toppen