Integritetspolicy och GDPR

Vi är noga med din säkerhet och använder dina personuppgifter med  hänsyn och respekt. Nedan kan du läsa om hur vi samlar in och använder data på den här webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/). Vi lagrar uppgifter som du skriver in i kontaktformuläret. Du kan när som helst be oss radera dessa uppgifter, om de fortfarande finns lagrade hos oss.

Nedan kan du läsa om patientdatalagen som reglerar dina personuppgifter och journalhandlingar inom hälso- och sjukvården:
Patientdatalagen