Fyllningar

Fyllningar

Karies

Karies behandlas genom att man avlägsnar de bakterier som koloniserat där. Beroende på skadans omfattning behandlas det olika. Om kariesskadan är ytlig, begränsad till emaljen så kan det räcka med att man gör rent och fluorbehandlar. Detta kan hindra bakterierna och då stoppa kariesprogressionen.

Om kariesangreppet har nått in i dentinet så räcker det inte med att behandla med fluor. Då behöver man manuellt avlägsna bakterierna, oftast med borr. Man borrar bort alla bakterier och skadad tandsubstans. Samtidigt som man avlägsnar kariesangreppet så skapar man även plats för fyllningsmaterialet.

En kvinna med öppen mun, som får sina tänder undersökta av en tandläkare Eskilstuna iklädd blå handskar och med tandverktyg.

När använder man fyllningar?

Komposit används idag som fyllnadsmaterial, en plast som är mycket stark och har samma färg som tanden. Vilket gör att fyllningarna knappt syns. Fyllningar kan även göras när en tand eller fyllning har frakturerat, eller om delar av den har spruckit, då behöver man inte avlägsna bakterier men oftast behöver man avlägsna tidigare fyllningsmaterial och putsa till den skadade tanden för att skapa retention för fyllningen.

Om frakturen eller sprickan går djupt kan tanden behöva rotbehandlas innan den byggs upp igen. Då kan det ibland vara lämpligt att man sätter en krona på tanden efteråt för att få ett så hållbart och estetiskt resultat som möjligt.


Rulla till toppen