Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av tre delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Ett särskilt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder. Du får ditt tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som du kan använda som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.


Är du 20-29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 under två år)

Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 under två år)

Är du 65+ år blir bidraget 600 kr per år (1200 under två år)


Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Läs mer här, försäkringskassan

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år. Detta bidrag är ett tillägg till det allmänna bidraget.

Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel använda 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat. Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om detta bidrag, försäkringskassan.

Högkostnadsskyddet innebär att staten står för en del av dina tandvårdskostnader när de sammanlagt blir 3000 kronor eller mer enligt referensprislistan. Därefter får du följande ersättning:


50 % av kostnader som överstiger 3000 kronor enligt referensprislistan

85 % av kostnader som överstiger 15000 kronor enligt referensprislistan


Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Högkostnadsskyddet beräknas för de åtgärder som du får gjorda under en period på tolv månader. Du och din tandläkare kan bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut, vilket kan vara fördelaktigt om du står inför en större behandling.

Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer om högkostnadsskyddet här, försäkringskassan.

Rulla till toppen